Prayer Service for Turów

Prayer Service for Turów

Ecumenical Prayer Service for Turów and for Its Neighbours The open pit coal mine in Turow violates several European directives, has been repeatedly targeted by activists, and the neighbouring regions of Saxony and Liberec have filed complaints against it. Yet,...
Doprovázíme COP26

Doprovázíme COP26

Doprovázíme COP26 Ve dnech 31. října – 12. listopadu se v Glasgow koná konference COP26, setkání zástupců světových vlád, které již téměř tři desetiletí hledají společně cesty k tomu, jak čelit klimatické krizi. Přípravy na konferenci jsou doprovázeny také...
Slavíme Dobu stvoření

Slavíme Dobu stvoření

Slavíme Dobu stvoření 2021 Ve dnech 1. září – 4. října slaví křesťanské církve v ekumenickém společenství několik týdnů věnovaných oslavě Božího jednání ve stvoření. Připojujeme se v díkůvzdání. V předvečer Dne modliteb za péči o stvoření, jímž Doba stvoření...
Slavíme Týden Laudato si‘

Slavíme Týden Laudato si‘

Slavíme Týden Laudato si‘ 2021 Ve dnech 17.-24. května, v době vrcholící přípravy na slavnost Seslání Ducha svatého, slaví světová církev Týden Laudato si‘ 2021, který připomíná šesté výročí vydání encykliky Laudato si‘ a uzavírá Rok Laudato...