Základním tématem encykliky Laudato si‘ je sounáležitost se vším, co je stvořeno. Kvůli naší vnější i vnitřní oddělenosti je pro nás často obtížné tuto sounáležitost vnímat. Pomoci nám k tomu mohou výstavy, které nám dávají nahlédnout např. do životů lidí, kteří jsou od nás geograficky vzdáleni, jejichž životy ale významně ovlivňujeme svými každodenními rozhodnutími. K tomu doporučujeme výstavy NaZemi.

Během Doby stvoření 2020 byla při farní oslavě v Praze-Kobylisích vystavena série plakátů naznačujících význam Doby stvoření v křesťanském slavení a také způsoby, jimiž mohou křesťané přispívat k proměně světa čelícího environmentálnímu kolapsu. Jsou připraveny k černobílému tisku, aby nevznikala nepřiměřeně vysoká uhlíková stopa. Otevřete si je kdykoli!