Základním tématem encykliky Laudato si‘ je sounáležitost se vším, co je stvořeno. Kvůli naší vnější i vnitřní oddělenosti je pro nás často obtížné tuto sounáležitost vnímat. Pomoci nám k tomu mohou výstavy, které nám dávají nahlédnout např. do životů lidí, kteří jsou od nás geograficky vzdáleni, jejichž životy ale významně ovlivňujeme svými každodenními rozhodnutími. Doporučujeme výstavy NaZemi, vlastní výstavy připravujeme.