V Římskokatolické farnosti Cheb se s naší vizí ztotožnila pastorační rada a o rozvíjení poselství encykliky Laudato si‘ se stará farář spolu s volným společenstvím lidí na Chebsku. Mají vlastní stránky, kde najdete více informací a mnoho podnětných odkazů.            laudatosi.farnostcheb.cz