Setkáváme se nyní vždy v úterý ve 21:30, abychom se společně modlili v duchu Laudato si‘, a ve čtvrtek ve 21:30, abychom společně četli evangelium.  Připojit se k modlitbám a čtením můžete rozkliknutím odkazu Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet.

Ve dnech 28.-30. října 2021 jsme se modlili pro COP26, viz Modlitby pro COP26 | zitlaudatosi.cz.

Ve čtvrtek 22. dubna 2021, na nějž připadl Den Země, jsme slavili online bohoslužbu, jejíž texty jsou ke stažení zde.

V sobotu 22. května 2021 jsme vyslechli online přednášku Jana Zámečníka, během níž jsme se dozvěděli, co se dnes můžeme naučit od Alberta Schweitzera. Záznam přednášky je dostupný zde:

"Co se dnes můžeme naučit od Alberta Schweitzera"

o Jan Zámečník

Ve dnech 28.-30. října 2021 se budeme modlit pro COP26, viz Modlitby pro COP26 | zitlaudatosi.cz.

Denně se modlíme růženec za mír ve 20.15.

Prosíme nejen za Ukrajinu, ale také za utišení nepokojů v Sýrii, Jemenu, Etiopii nebo kdekoliv na světě a za mír pro celé stvoření.
Pokračujeme v modlitbě růžence každý večer online ve 20.15 – 20.45 hod. Můžete se k nám připojit soukromě nebo ve virtuální místnosti https://meet.jit.si/ZitLaudatoSiCeskaRepublika.

14. ledna 2022 jsme konali online ekumenickou bohoslužbu na podporu těch, kdo různými způsoby protestují proti povrchovému dolu Turów, a těch, kdo oblasti jím poškozované obývají. Více na Prayer Service for Turów | zitlaudatosi.cz 

Ve dnech 20. – 28. září jsme se modlili novénu k Panně Marii rozvazující uzly na podporu hnutí Fridays for Future Česká republika, které se v těchto dnech mobilizovalo. Pro mladé lidi, kteří připomínají politikům i voličům naléhavost klimatické krize a potřebu ji řešit, jsme se devět po sobě jdoucích dnů modlili bolestný růženec a modlitbu, jíž se k Panně Marii rozvazující uzly obrací papež František: