Setkáváme se nyní vždy v úterý k modlitbě v duchu Laudato si‘ a v sudé čtvrtky 18:00-19:00 k společnému čtení některé encykliky papeže Františka. Během letních prázdnin se společně modlíme online ve 22h.

Připojit se k modlitbám a čtením můžete rozkliknutím odkazu Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet.

Ve čtvrtek 22. dubna 2021, na nějž připadl Den Země, jsme slavili online bohoslužbu, jejíž texty jsou ke stažení zde.

V sobotu 22. května 2021 jsme vyslechli online přednášku Jana Zámečníka, během níž jsme se dozvěděli, co se dnes můžeme naučit od Alberta Schweitzera. Záznam přednášky je dostupný zde:

"Co se dnes můžeme naučit od Alberta Schweitzera"

o Jan Zámečník