Setkáváme se nyní vždy v úterý ve 22h, abychom se společně modlili v duchu Laudato si‘. Připojit se k modlitbám a čtením můžete rozkliknutím odkazu Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet.

Ve dnech 28.-30. října 2021 se budeme modlit pro COP26, viz Modlitby pro COP26 | zitlaudatosi.cz.

Ve čtvrtek 22. dubna 2021, na nějž připadl Den Země, jsme slavili online bohoslužbu, jejíž texty jsou ke stažení zde.

V sobotu 22. května 2021 jsme vyslechli online přednášku Jana Zámečníka, během níž jsme se dozvěděli, co se dnes můžeme naučit od Alberta Schweitzera. Záznam přednášky je dostupný zde:

"Co se dnes můžeme naučit od Alberta Schweitzera"

o Jan Zámečník

Ve dnech 28.-30. října 2021 se budeme modlit pro COP26, viz Modlitby pro COP26 | zitlaudatosi.cz.

Ve dnech 20. – 28. září jsme se modlili novénu k Panně Marii rozvazující uzly na podporu hnutí Fridays for Future Česká republika, které se v těchto dnech mobilizovalo. Pro mladé lidi, kteří připomínají politikům i voličům naléhavost klimatické krize a potřebu ji řešit, jsme se devět po sobě jdoucích dnů modlili bolestný růženec a modlitbu, jíž se k Panně Marii rozvazující uzly obrací papež František: