Setkáváme se nyní vždy v úterý ve 21:30, abychom se společně modlili v duchu Laudato si‘. Připojit se můžete rozkliknutím odkazu Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet.

Ve čtvrtek 22. dubna 2021, na nějž připadl Den Země, jsme slavili online bohoslužbu, jejíž texty jsou ke stažení zde.

V sobotu 22. května 2021 jsme vyslechli online přednášku Jana Zámečníka, během níž jsme se dozvěděli, co se dnes můžeme naučit od Alberta Schweitzera. Záznam je dostupný zde:

"Co se dnes můžeme naučit od Alberta Schweitzera"

o Jan Zámečník

Ve dnech 20. – 28. září 2021 jsme se modlili novénu k Panně Marii rozvazující uzly na podporu hnutí Fridays for Future Česká republika, které se v těch dnech mobilizovalo. Pro mladé lidi, kteří voličům i politikům připomínají naléhavost klimatické krize, jsme se devět po sobě jdoucích dnů modlili bolestný růženec a modlitbu, jíž se k Panně Marii rozvazující uzly obrací papež František: 

Třikrát týdně se modlíme růženec za mír

Prosíme za mír na Blízkém východě, na Ukrajině, ale také za utišení nepokojů v Sýrii, Jemenu, Etiopii, za mír pro celé stvoření.

Pokračujeme v modlitbě růžence každé pondělí, středu a pátek 20:45-20.15. Můžete se k nám připojit soukromě nebo ve virtuální místnosti Maria Regina Pacis | Jitsi Meet.

14. ledna 2022 jsme konali online ekumenickou bohoslužbu na podporu těch, kdo různými způsoby protestují proti povrchovému dolu Turów, a těch, kdo oblasti jím poškozované obývají. Více na Prayer Service for Turów | zitlaudatosi.cz 

Ve dnech 28.-30. října 2021 jsme se zapojili do mezinárodního modlitebního úsilí ve prospěch COP 26. Tři večery po sobě jsme děkovali za všechny, kdo se podílejí na úsilí o udržení možnosti důstojného života na Zemi, a prosili o to, aby státy zapojené do klimatické konference COP26 přijaly a dodržely nové závazky. Přitom jsme přednesli český překlad souboru modliteb, které jako přípravu křesťanského společenství na blížící se konferenci zapsal Rev. Jon Swales. Texty modliteb jsou dostupné z 26 Prayers for the Climate and Ecological Emergency – At your service (arocha.org) a Prayers for the Climate and Ecological Emergency (zitlaudatosi.cz).