Zatímco slavení doby adventní, doby vánoční, doby postní a doby velikonoční se v církvi ustálilo již ve středověku, „doba stvoření“ se v křesťanských církvích slaví zhruba od roku 2000. Je to několik týdnů počínaje Dnem modliteb za péči o stvoření 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října, kdy mohou křesťané slavit Boží dílo stvoření, děkovat za něj a věnovat zvláštní pozornost vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem. Během těchto několika týdnů se křesťané nejrůznějších tradic shromažďují k modlitbě za stvoření a společně jednají v jeho prospěch. Desetitisíce křesťanů na šesti světadílech slaví tuto dobu při rozmanitých událostech pořádaných dobrovolníky, od modlitebních setkání přes besedy po společný úklid zeleně. Je to doba ekumenické solidarity, během níž si hlouběji uvědomujeme, že sdílíme jeden společný domov a jsme povoláni společně ho chránit.

Celosvětovým tématem oslav roku 2024 je Doufat a jednat se stvořením. Symbolem letošních oslav jsou „první plody naděje“, které odkazují k slovům listu Římanům 8, 19-25.

Abychom společenstvím, farnostem a sborům v České republice usnadnili zapojení do světových oslav, přinášíme překlad Průvodce slavením, který si můžete stáhnout zde:

Různé formy modlitebních či meditačních setkání, besed a společného jednání mohou pořádat sbory, farnosti, společenství, spolky, formální i neformální uskupení. Jednotlivci mohou přijmout závazky k změnám směřujícím k udržitelnosti.

Když se Doba stvoření liturgicky slaví ve farnostech a farních společenstvích, dochází k propojení slavení mše svaté s tématy ohrožení stvořeného světa a jeho obyvatel. Když se slaví v ekumenickém kontextu, propojuje se téma ohrožení světa s tématem jednoty křesťanů, kteří jsou společně povoláni o svět pečovat. Vhodnou formou slavení může být mše svatá slavená venku, společná pouť a programy, které otevřou srdce přítomných  k ponížení stvořeného světa a jeho obyvatel.

Budeme vděčni, pokud nám dáte zprávu o své oslavě, i té nejmenší!

Podělte se o to, jak jste prožili svou pouť, společný úklid či zasazení stromu.          Vaše příběhy a fotografie zveřejníme pro inspiraci dalším lidem.

Celosvětovým tématem oslav roku 2023 je „Ať proudí spravedlnost a pokoj“. Symbolem letošních oslav je mohutná řeka, která odkazuje k slovům knihy proroka Ámose: „Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.“

Průvodce slavením 2023 můžete stáhnou pod obrázkem vlevo. Více informací najdete v aktualitě Ohlédnutí za dobou stvoření 2023 | zitlaudatosi.cz.

 

Český překlad Průvodce slavením Doby stvoření 2022 můžete stáhnout pod obrázkem jeho obálky vlevo, více informací k tématu 2022 najdete v aktualitě Slavíme Dobu stvoření | zitlaudatosi.cz.

Během Doby stvoření 2021 se v ČR uskutečnily tyto události:

Během Doby stvoření 2020 se v České republice uskutečnily tyto události:

  29. srpna 2020 – Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření

    4. září 2020 – Ekumenická bohoslužba za klimatickou spravedlnost

  10. září 2020 – setkání u duchovní poezie s hudebním doprovodem „Opadaná růže“, 15h-18h ve Velkých Bílovicích

  19.-20. září 2020 – akce Do kostela na kole, pořádá Poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR ČCE, Ekologická sekce ČKA a Česká křesťanská environmentální síť

  20. září 2020 – farní oslava v Praze-Kobylisích

  25. září 2020 – mše svatá za ekologické obrácení světa a ochranu všeho živého v kostele sv. Václava v Břeclavi od 18h, následně od 19h přednáška Marka Orko Váchy: „Milostivý rok pro Zemi: Nové rytmy, nová naděje

   29. září 2020 – Ekumenická bohoslužba za obnovu stvořeného světa, 15:15-16:00, zelené prostranství v Praze na Klárově, vede P. Ladislav Heryan

   2.-4. října 2020 – Kreativní víkend pro matku a dceru na faře v Těnovicích 

Průvodce slavením Doby stvoření 2020 je možné stáhnout zde: 

1. září 2019 se uskutečnila oslava Dne modliteb za péči o stvoření v Praze Kobylisích s tímto programem: