Zatímco slavení doby adventní, doby vánoční, doby postní a doby velikonoční se v církvi ustálilo již ve středověku, „doba stvoření“ se v křesťanských církvích slaví zhruba od roku 2000. Je to několik týdnů počínaje Dnem modliteb za péči o stvoření 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října, kdy mohou křesťané slavit Boží dílo stvoření, děkovat za něj a věnovat zvláštní pozornost vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem. Během těchto několika týdnů se křesťané nejrůznějších tradic shromažďují k modlitbě za stvoření a společně jednají v jeho prospěch. Desetitisíce křesťanů na šesti světadílech slaví tuto dobu při rozmanitých událostech pořádaných dobrovolníky, od modlitebních setkání přes besedy po společný úklid zeleně.

Celosvětové téma oslav roku 2020 bylo „Milostivý rok pro Zemi“ se zaměřením na obnovu a uzdravení z hříchů nespravedlnosti a zpustošení. Abychom usnadnili sborům, farnostem a společenstvím v České republice zapojení do celosvětových oslav, přinesli jsme český překlad Průvodce slavením, který je možno stáhnout zde:

Různé formy modlitebních či meditačních setkání, besed a společného jednání mohou pořádat nejrůznější subjekty, formální i neformální skupiny. Když se Doba stvoření liturgicky slaví ve farnostech a farních společenstvích, dochází k propojení slavení mše svaté s tématy ohrožení stvořeného světa a jeho obyvatel. Když se slaví v ekumenickém kontextu, dochází k propojení tématu ohrožení světa s tématem jednoty křesťanů, kteří jsou společně povoláni o svět pečovat. Vhodnou formou slavení může být mše svatá slavená venku, společná pouť a rozmanité programy, které otevřou srdce přítomných k ponížení stvořeného světa a jeho obyvatel.

Víme, že v České republice se během Doby stvoření 2020 uskutečnily tyto události:

  29. srpna 2020 – Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření

    4. září 2020 – Ekumenická bohoslužba za klimatickou spravedlnost

  10. září 2020 – setkání u duchovní poezie s hudebním doprovodem „Opadaná růže“, 15h-18h ve Velkých Bílovicích

  19.-20. září 2020 – akce Do kostela na kole, pořádá Poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR ČCE, Ekologická sekce ČKA a Česká křesťanská environmentální síť

  20. září 2020 – farní oslava v Praze-Kobylisích

  25. září 2020 – mše svatá za ekologické obrácení světa a ochranu všeho živého v kostele sv. Václava v Břeclavi od 18h, následně od 19h přednáška Marka Orko Váchy: „Milostivý rok pro Zemi: Nové rytmy, nová naděje

   29. září 2020 – Ekumenická bohoslužba za obnovu stvořeného světa, 15:15-16:00, zelené prostranství v Praze na Klárově, vede P. Ladislav Heryan

   2.-4. října 2020 – Kreativní víkend pro matku a dceru na faře v Těnovicích

 

Budeme vděčni, pokud nám dáte zprávu o své oslavě, i té nejmenší! Podělte se o to, jak jste prožili svou pouť, společný úklid či zasazení stromu. Vaše příběhy a fotografie zveřejníme pro inspiraci dalším lidem.

Zdařilá oslava doby stvoření by měla nabídnout něco zajímavého pro každého. Ti nejmenší budou nadšeni, když polepíte krabičky, nastříháte kartičky a umožníte jim nacvičovat třídění odpadů. Starší děti mohou zaujmout některé aktivity, které ukazují, jak to, co bychom na první pohled považovali za odpad, může začít žít novým životem (upcycling), např. z knihy 23 způsobů jak se stát ekohrdinou od I. Thomasové. Pro ještě starší je možné připravit základní instruktáž o tom, jak tvorbě odpadů předcházet

 

1. září 2019 se uskutečnila oslava Dne modliteb za péči o stvoření v Praze Kobylisích s tímto programem: