Při Klimakempu vytváříme společenství modlitby s lidmi, kteří touží po spravedlivé budoucnosti pro všechny obyvatele této země a usilují o ně politickými prostředky. Klimatická změna představuje sociální a morální problém, který je do velké míry způsoben spalováním fosilních paliv v rozvinutých zemích včetně České republiky. Na něj odpovídají občanská hnutí jako jsou Limity jsme my peticemi, demonstracemi, tvůrčími protesty i akty nenásilné občanské neposlušnosti.

Bohoslužby 4. července 2019 ve Veltrubech se zúčastnili křesťané několika denominací i lidé církevně nesocializovaní. Společně jsme naslouchali slovům Písma a zpívali chvály, děkovali jsme a prosili. Zprávu o tom přinesly internetové noviny Křesťan dnes. Podrobnou zprávu v anglickém jazyce přináší také web Global Catholic Climate Movement 

Při bohoslužbě byly využity byly tyto texty:

latinský zpěv Veni, Creator Spiritus s českým překladem

Gn 1,1 – 2,4

Lk 1,46b-55

Lk 12,42-48

litanie k svatým

píseň Chvalte Pána

A takto jsme děkovali a prosili:

Děkujeme za Matku sestru Zemi a prosíme za všechny lidi, aby se k ní dovedli chovat s úctou a láskou.

Děkujeme ti za lidi, kteří se zasazují o řešení ekologických problémů, a prosíme, aby ti, kdo mu brání, opustili svá výsadní postavení.

Děkujeme za společenství pro klimatickou spravedlnost a prosíme o ochranu pro lidi, kteří jdou do přímé akce.

Děkujeme za solidaritu, která tu mezi lidmi je, a prosíme o pomoc při nalézání cest k ní všude ve světě.

Děkujeme za obyvatele obce Veltruby, kteří nám umožnili tu být, a prosíme, aby mohli žít v čistém a bezpečném světě.

Děkujeme za nás přítomné navzájem a prosíme tě, abys nám pomáhal při hledání a nalézání našich životních cest.

Otče náš.