22. května 2021 v 17h srdečně zveme k online přednášce na téma

Co se dnes můžeme naučit od Alberta Schweitzera

přednáší Jan Zámečník

Lékař, teolog a hudebník Albert Schweitzer (1875–1965) vešel ve známost také díky své myšlence „úcty k životu“, kterou chápal jako základní princip lidského vztahu k přírodě. V přednášce a diskusi se budeme zabývat jeho přístupem k živým tvorům a přírodě vůbec, a také jeho pohledem na člověka a kulturu, který je s jeho environmentálními důrazy spjat.

Jan Zámečník je environmentální teolog, spolupřekladatel knihy Teologie zvířat Andrewa Linzeye. Vyučuje na katedře teologické etiky Evangelické teologické fakulty UK a externě na katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU. 

Přednáška se uskutečňuje jako součást oslav Týdne Laudato si‘ 2021.

K účasti není potřeba se registrovat, připojit se můžete rozkliknutím odkazu Launch Meeting – Zoom, Meeting ID: 964 8236 7989.