Jedna z oblastí, v níž je zřetelně patrné, zda církve žijí svůj úkol chválit Boha Stvořitele, je ekonomika: jak zacházejí s penězi, z čeho peníze získávají, do čeho své peníze investují či jsou ochotné investovat.

V mnoha diecézích, biskupských konferencích, národních organizacích Caritas a dalších křesťanských institucích a organizacích již bylo učiněno rozhodnutí divestovat, tj. zbavit se majetku, majetkových účastí, cenných papírů ap., které nepřispívají k obecnému dobru všech lidí. Nejvýznamnější oblastí, v níž je možné mít peníze investované a z níž je možné další peníze získávat, která však není v souladu s cíli společenství víry, je fosilní průmysl, tedy těžba, zpracování a spalování fosilních paliv. Své rozhodnutí neinvestovat do této oblasti diecéze a další církevní organizace zveřejňují, aby daly najevo svůj odmítavý postoj, a tak daly těm, kdo se dosud fosilní těžby různými způsoby účastní, najevo, že nesouhlasí s další těžbou, která ohrožuje lidi současné i budoucí.

Podmínkou veřejného vyhlášení závazku neinvestovat do fosilního průmyslu není, aby organizace měla peníze investované ve fosilním průmyslu. Jedná se o morální gesto, jímž organizace veřejně odmítá další využívání fosilních paliv, vyjadřuje své odhodlání neúčastnit se toho, co sice přináší peněžitý zisk, ale poškozuje předivo života.

„Spolu se svými bratry a sestrami v Církvi se my, biskupové, stále více zavazujeme činit finanční rozhodnutí, která odpovídají našim morálním hodnotám. Odklon od investování do fosilních paliv je významný způsob, jímž se církev může ujímat vedení  v kontextu měnícího se klimatu. Chvála všem těm, kdo slouží těmto nejmenším ochranou životního prostředí.“

Jean-Claude Hollerich, arcibiskup Lucemburska a prezident Komise biskupských konferencí Evropské unie 

Webová stránka Laudato Si‘ Movement věnovaná divestici poskytuje materiály k divestici  v ŘKC v angličtině:

Divestment – Laudato Si‘ Movement (laudatosimovement.org)

Videa můžete sledovat s českými titulky, když v Nastavení (šestilistá kytička) zvolíte „Automatický překlad“, čeština.

Laudato Si‘ Movement a katolické instituce zapojené v jeho divestiční kampani se drží obecné klasifikace divestičních závazků, jak jsou formulovány zde:

Divestment Commitments: Classifications (gofossilfree.org)

Katolické instituce a organizace, které již svůj záměr neinvestovat do fosilního průmyslu veřejně vyhlásily, jsou přehledně sepsány na:

List of Catholic divestment commitments – Tabulky Google 

Vzorový dopis žádající instituci, aby neinvestovala do fosilního průmyslu, je ke stažení zde.