Jedna z oblastí, v níž je zřetelně patrné, zda církve žijí svůj úkol chválit Boha Stvořitele, je ekonomika: jak zacházejí s penězi, z čeho peníze získávají, do čeho své peníze investují či jsou ochotné investovat.

V mnoha diecézích, biskupských konferencích, národních organizacích Caritas a dalších křesťanských institucích a organizacích již bylo učiněno rozhodnutí divestovat, tj. zbavit se majetku, majetkových účastí, cenných papírů ap., které nepřispívají k obecnému dobru všech lidí. Nejvýznamnější oblastí, v níž je možné mít peníze investované a z níž je možné další peníze získávat, která však není v souladu s cíli společenství víry, je fosilní průmysl, tedy těžba, zpracování a spalování fosilních paliv. Své rozhodnutí neinvestovat do této oblasti diecéze a další církevní organizace zveřejňují, aby daly najevo svůj odmítavý postoj, a tak daly těm, kdo se dosud fosilní těžby různými způsoby účastní, najevo, že nesouhlasí s další těžbou, která ohrožuje lidi současné i budoucí.

Podmínkou veřejného vyhlášení závazku neinvestovat do fosilního průmyslu není, aby organizace měla peníze investované ve fosilním průmyslu. Jedná se o morální gesto, jímž organizace veřejně odmítá další využívání fosilních paliv, vyjadřuje své odhodlání neúčastnit se toho, co sice přináší peněžitý zisk, ale poškozuje předivo života.

Webová stránka Laudato Si‘ Movement věnovaná divestici poskytuje materiály k divestici              v katolické církvi v angličtině:

Divestment – Laudato Si‘ Movement (laudatosimovement.org)

Videa můžete sledovat s českými titulky, když v Nastavení (šestilistá kytička) zvolíte „Automatický překlad“, čeština.

Laudato Si‘ Movement a katolické instituce zapojené v jeho divestiční kampani se drží obecné klasifikace divestičních závazků, jak jsou formulovány zde:

Divestment Commitments: Classifications (gofossilfree.org)

Katolické instituce a organizace, které již svůj záměr neinvestovat do fosilního průmyslu veřejně vyhlásily, jsou přehledně sepsány na:

List of Catholic divestment commitments – Tabulky Google 

Vzorový dopis žádající instituci, aby neinvestovala do fosilního průmyslu, je ke stažení zde.