Projev papeže Františka k účastníkům konference u příležitosti třetího výročí vydání encykliky Laudato si‘ 6. července 2018

Hana Librová. Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. VERONICA a Hnutí DUHA: Brno, 1994.

James Garvey. Etika klimatické změny. 2008. Filosofia 2018.

Bill McKibben. Zeemě. Jak přežít na naší nové nehostinné planetě. Paseka: Praha, 2013.

Marek Vácha. Tváří v tváře zemi: Inspirováno Plejádami, Orionem a encyklikou Laudato si‘. Brno, 2016.

Kateřina Březová. Ekoteologie. Křesťanství jako naděje pro řešení ekologické krize. iDnes.cz 4. 9. 2011.

Dennis T. Gozales. Ekologické skutky milosrdenství. Getsemany 301, únor 2018.

Světla Hanke Jarošová. Společně chválit Stvořitele. Katolický týdeník 2018/36, Perspektivy, s. 7.

Světla Hanke Jarošová. Modlit se a jednat solidárně. Katolický týdeník 2019/24, Perspektivy, s. 7.

Thomas Moritz. The Extinction Crisis, Transubstantiation and Praying for a Miracle.