Projev papeže Františka k účastníkům konference u příležitosti třetího výročí vydání encykliky Laudato si‘ 6. července 2018

Benedikt XVI., Poselství k světovému dni míru 2010, „Chcete-li dát vyrůst míru, chraňte stvoření.“

Hana Librová. Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. VERONICA a Hnutí DUHA: Brno, 1994.

P. Miloš František Převrátil. Měli by křesťané žít ekologicky? Katolický týdeník 2004/40, rozhovor.

Kateřina Březová. Ekoteologie. Křesťanství jako naděje pro řešení ekologické krize. iDnes.cz 4. 9. 2011.

Bill McKibben. Zeemě. Jak přežít na naší nové nehostinné planetě. Paseka: Praha, 2013.

Marek Vácha. Tváří v tváře zemi: Inspirováno Plejádami, Orionem a encyklikou Laudato si‘. Brno, 2016.

 

James Garvey. Etika klimatické změny. 2008. Filosofia 2018.

Dennis T. Gozales. Ekologické skutky milosrdenství. Getsemany 301, únor 2018.

Světla Hanke Jarošová. Společně chválit Stvořitele. Katolický týdeník 2018/36, Perspektivy, s. 7.

Světla Hanke Jarošová. Modlit se a jednat solidárně. Katolický týdeník 2019/24, Perspektivy, s. 7.

Světla Hanke Jarošová. Předložit starost o zubožovaný svět před Boha jako modlitbu. Proglas, 22. 5. 2020.