Chcete-li se spolu s námi účastnit procesu ekologického obrácení v České republice:

1. Pomodlete se Křesťanskou modlitbu v jednotě se stvořením.

Papež František vydal tuto trojiční modlitbu jako součást encykliky Laudato si‘ a je určena pro křesťany, aby prosili o inspiraci k přijetí odpovědnosti vůči stvořenému světu, jak nám ji ukládá evangelium Ježíše Krista. Dalšími vhodnými každodenními kroky jsou Modlitba za naši zemi, také od papeže Františka, a ekologický examen. Chcete-li s námi zůstat v kontaktu, přihlaste se k odběru novinek na úvodní straně.

2. Prožijte vztah k ukřižovanému Kristu.

V něm a skrze něj trpí a sténá také lidskou ziskuchtivostí a touhou po moci mrzačený přírodní svět. Vhodným nástrojem k tomu může být křížová cesta ekologického obrácení doplněná citáty z myšlenek svatého papeže Jana Pavla II. Budeme vděčni, když se ji pomodlíte soukromě, a ještě vděčnější, když se ji budete modlit veřejně v rámci pravidelných postních křížových cest ve vaší farnosti. A budeme moc rádi, když nám o tom dáte vědět.

 

3. Pozvěte další lidi k pravidelnému setkávání.

Budete-li se pravidelně setkávat s lidmi, kteří Vaši starost o ohrožený svět a touhu propojovat ji se svou vírou sdílejí, budete se moci na cestě ekologického obrácení vzájemně podporovat a společně hledat způsoby života, které jsou v souladu s Božím stvořitelským záměrem. Několik návrhů na organizaci a strukturu pravidelných setkání najdete na stránce Společenství. Pokud společenství, které se pravidelně setkává, vytvoříte, dejte nám o tom vědět.

 

4. Připojte se k našim měsíčním modlitebním úmyslům.

Rozhodnete-li se s námi sdílet naše modlitební úmysly a podpořit je pravidelnou modlitbou nebo postem, budeme vděčni, když nám o tom dáte vědět. Pokud už se pravidelně modlíte (např. denně čtete kapitolu z Bible a recitujete Apoštolské vyznání víry) a/nebo postíte (např. jíte maso ne víc než jednou týdně a mléčné výrobky či vejce ne víc než jednou denně), není třeba modlit či postit se víc, úmysly můžete připojit k svému stávajícímu závazku. Úmysly jsou na každý měsíc dva, z toho jeden za „naše farní společenství“ a jeden všeobecný. Pokud se rozhodnete na tyto úmysly modlit nebo postit Vy, budete se modlit či postit za to farní společenství, k němuž náležíte. Pokud farnost, v níž žijete, připravuje vlastní nedělní přímluvy, budeme vděčni, když domluvíte zapojení těchto úmyslů do farních přímluv, např. každou druhou neděli v měsíci, a dáte nám o tom vědět.

5. Uspořádejte ve své farnosti oslavu Dne modliteb za péči o stvoření.

V roce 2019 připadá 1. září, které papež František vyhlásil za Den modliteb za péči o stvoření, na neděli, což je výjimečná příležitost oslavit ho ve farnosti společně. Dohodněte se svým duchovním správcem, že po dopolední mši svaté pozvete všechny na farní odpoledne, při němž přítomným představíte otázky vztahu křesťanů ke stvořenému světu. Oslava by měla být provedena udržitelně, s úctou k stvořenému světu, postním způsobem, tj. bez živočišných výrobků, (nakolik je to možné) z místní produkce a bez odpadu. Průběh oslavy svěřujte do ochrany Matce Boží.  Papež František doporučuje, aby se oslavy konaly  ve spolupráci s jinými křesťanskými církvemi, aby se tak tento den „mohl stát znamením cesty, po níž jdou všichni křesťané společně“. Pozvěte také ty, kdo o svět, v němž spolu žijeme, pečují a sami obvykle do kostela nechodí, aby mohli nabídnout svůj úhel pohledu. Pokud takovou oslavu chystáte, dejte nám o tom vědět a budeme je moci v našich farnostech připravovat společně.