Chcete-li se spolu s námi účastnit procesu ekologického obrácení v České republice:

1. Pomodlete se Křesťanskou modlitbu v jednotě se stvořením.

Papež František vydal tuto trojiční modlitbu jako součást encykliky Laudato si‘ a je určena pro křesťany, aby prosili o inspiraci k přijetí odpovědnosti vůči stvořenému světu, jak nám ji ukládá evangelium Ježíše Krista. Dalšími vhodnými každodenními kroky jsou Modlitba za naši zemi, také od papeže Františka, a ekologický examen. Chcete-li s námi zůstat v kontaktu, přihlaste se k odběru novinek na úvodní straně.

2. Prožijte vztah k ukřižovanému Kristu.

V něm a skrze něj trpí a sténá také lidskou ziskuchtivostí a touhou po moci mrzačený přírodní svět. Vhodným nástrojem k tomu může být křížová cesta ekologického obrácení doplněná citáty z myšlenek svatého papeže Jana Pavla II. Budeme vděčni, když se ji pomodlíte soukromě, a ještě vděčnější, když se ji budete modlit veřejně v rámci pravidelných postních křížových cest ve vaší farnosti. A budeme moc rádi, když nám o tom dáte vědět.

3. Pozvěte další lidi k pravidelnému setkávání.

Budete-li se pravidelně setkávat s lidmi, kteří Vaši starost o ohrožený svět a touhu propojovat ji se svou vírou sdílejí, budete se moci na cestě ekologického obrácení vzájemně podporovat a společně hledat způsoby života, které jsou v souladu s Božím stvořitelským záměrem. Několik návrhů na organizaci a strukturu pravidelných setkání najdete na stránce Společenství. Pokud společenství, které se pravidelně setkává, vytvoříte, dejte nám o tom vědět.

4. Připojte se k našim měsíčním modlitebním úmyslům.

Rozhodnete-li se s námi sdílet naše modlitební úmysly a podpořit je pravidelnou modlitbou nebo postem, budeme vděčni, když nám o tom dáte vědět. Pokud už se pravidelně modlíte (např. denně čtete kapitolu z Bible a recitujete Apoštolské vyznání víry) a/nebo postíte (např. jíte maso ne víc než jednou týdně a mléčné výrobky či vejce ne víc než jednou denně), není třeba modlit či postit se víc, úmysly můžete připojit k svému stávajícímu závazku. Úmysly jsou na každý měsíc dva, z toho jeden za „naše farní společenství“ a jeden všeobecný. Pokud se rozhodnete na tyto úmysly modlit nebo postit Vy, budete se modlit či postit za to farní společenství, k němuž náležíte. Pokud farnost, v níž žijete, připravuje vlastní nedělní přímluvy, budeme vděčni, když domluvíte zapojení těchto úmyslů do farních přímluv, např. každou druhou neděli v měsíci, a dáte nám o tom vědět.

5. Uspořádejte ve své farnosti oslavu Doby stvoření.

Zároveň s vydáním encykliky Laudato si‘ vyhlásil papež František 1. září za Den modliteb za péči o stvoření. Tímto dnem začíná několikatýdenní období nazývané Doba stvoření, které se od roku 2001 slaví v řadě křesťanských církví, od roku 2019 jej papež František doporučuje k slavení v Katolické církvi a trvá až do svátku svatého Františka 4. října. Téma roku 2020 bylo „Milostivý rok pro Zemi“, což navazuje na dlouhou křesťanskou tradici „milostivých let“ jako času obnovy a nápravy vztahů. Tématem roku 2021 bylo „Domov pro všechny? Obnovit Boží oikos“, tématem roku 2022 bylo „Naslouchejte hlasu stvoření“. Příležitost oslavit Dobu stvoření ve farnosti společně je každou zářijovou neděli a také o svátku svatého Františka. Můžete nabídnout svému duchovnímu správci mešní texty pro slavení liturgie v duchu Laudato si‘ a dohodnout se, že po mši svaté pozvete přítomné k setkání, při němž jim představíte otázky vztahu křesťanů ke stvořenému světu. Oslava by měla být provedena udržitelným způsobem, s úctou k stvořenému světu, nakolik je to možné z místní produkce a bez odpadu. Průběh oslavy svěřujte do ochrany Matce Boží.  Papež František doporučuje, aby se oslavy konaly  ve spolupráci s jinými křesťanskými církvemi, aby se tak tento den „mohl stát znamením cesty, po níž jdou všichni křesťané společně“. Pozvěte také ty, kdo o svět, v němž spolu žijeme, pečují a sami obvykle do kostela nechodí, aby mohli nabídnout svůj úhel pohledu. Pokud takovou oslavu chystáte, dejte nám o tom vědět a budeme je moci v našich farnostech připravovat společně.