V, závěru encykliky Laudato si‘ nabízí papež František dvě modlitby. Jednu je možné sdílet se všemi, kdo věří ve všemohoucího Boha Stvořitele. Druhá je určena pro křesťany, kteří věří v Trojjediného Boha, aby jejím prostřednictvím prosili o inspiraci k přijetí odpovědnosti za stvoření, jak jim ji ukládá Ježíšovo evangelium. Na této stránce nabízíme překlad obou.

Nabízíme také překlad Křížové cesty ekologického obrácení s myšlenkami z projevů sv. Jana Pavla II., kterou vytvořili františkánské Misionářky Mariiny z Filipín, Ekologický examen od amerického jezuity Josepha Carvera, SJ, komentovaný růženec k výročí vydání encykliky Laudato si‘ a k Panně Marii Pomocnici, návrh liturgie pro slavení mše svaté při oslavách Dne modliteb za péči o stvoření, modlitbu spojovanou se jménem Óscara Romera.

Ke stažení jsou tu také překlady vybraných reflexi GCCM a naše modlitební úmysly.        Modlitby v tiskovém formátu jsou ke stažení zde: