V závěru encykliky Laudato si‘ nabízí papež František dvě modlitby. Jednu je možné sdílet se všemi, kdo věří ve všemohoucího Boha Stvořitele. Druhá je určena pro křesťany, kteří věří v Boha Otce i Syna i Ducha svatého, aby jejím prostřednictvím prosili o inspiraci k přijetí odpovědnosti za stvoření, kterou jim ukládá Ježíšovo evangelium, a tedy k uskutečňování ekologického obrácení. Na této stránce nabízíme překlad obou. Nabízíme také překlad Křížové cesty ekologického obrácení se sv. Janem Pavlem II., kterou vytvořili františkánské Misionářky Mariiny z Filipín, Ekologický examen od amerického jezuity Josepha Carvera, SJ, komentovaný růženec k výročí vydání encykliky Laudato si‘ a k Panně Marii Pomocnici, návrh liturgie pro slavení mše svaté při oslavách Dne modliteb za péči o stvoření a modlitbu spojovanou se jménem Óscara Romera. Ke stažení jsou tu také překlady vybraných reflexi GCCM a naše modlitební úmysly.