V červenci Tě prosíme za ty, kdo jsou vyháněni ze svých domovů válkami a přírodními katastrofami způsobenými a umocněnými globálním oteplováním.
Prosíme tě také za seminaristy, kněze, jáhny, katechety a všechny, kdo jsou povoláni k rozmanitým službám v církvi, aby prohlubovali své ekologické obrácení.
Jsme součástí krajiny degradované lidskou činností a nalézáme v ní tvář ukřižovaného Krista.
Žijeme z naděje a z Božího příslibu pomoci.
Za základní ekologické jednání považujeme modlitbu.

Žít Laudato si‘ Česká republika má za cíl rozvíjet v České republice témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby tak tato encyklika a ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proniknout a proměnit českou církev a společnost. Otevírat tato témata chceme činností malých místních společenství, společným slavením Dne modliteb za péči o stvoření, výstavami, přednáškami a filmovými projekcemi. Vytváříme on-line prostor k propojování jednotlivců a místních společenství, aby tak lidé, kteří chtějí ve svých životech uskutečňovat ekologické obrácení, o sobě navzájem věděli a mohli se modlit a jednat společně. Podporujeme vznik místních společenství, kterým nabízíme prostor pro zveřejňování jejich činnosti a propojení s dalšími lidmi na území ČR. Zapojeným společenstvím a jednotlivcům poskytujeme podporu formou podnětů a aktualit. Usilujeme především o proměnu lidských srdcí a myslí, protože jsme přesvědčeni, že pouze z nápravy vztahů mohou vyvěrat skutečně účinná řešení technologická a politická.

Na tyto stále stránky přidáváme obsah, jak Pán dá a jiné závazky dovolí. Pokud Vás zajímá, co nového připravíme, přihlaste se k odběru novinek výše. 

Jsme členskou organizací Laudato si‘ Movement a přidruženým členem Klimatické koalice.