Film The Letter v Skautském institutu

Film The Letter v Skautském institutu

Opět promítáme film The Letter o klimatické změně, lidech, kteří jí čelí, a papeži Františkovi tentokrát v Skautském institutu na Staroměstském náměstí. V sále Studio 11. března v 18h. Pozvání k diskusi přijaly mladé ženy z Prahy, které na sklonku roku 2023 prošly...
Online kurz integrální ekologie

Online kurz integrální ekologie

Online kurz integrální ekologie Od Laudato si‘ k Laudate Deum Je možné přihlašovat se na online kurz integrální ekologie, který pořádá Laudato si‘ aliance pontifikálních univerzit v Římě. Kurz sestává ze šesti přednášek, jednoho workshopu v březnu a online...
Ohlédnutí za dobou stvoření 2023

Ohlédnutí za dobou stvoření 2023

Ohlédnutí za dobou stvoření 2023 na Slovácku Na Dobu stvoření, kterou letos provázel verš podle knihy proroka Ámose „Ať proudí spravedlnost a pokoj,“ jsem se těšila ještě před tím, než začala, a očekávala jsem ji se zvědavostí. Když začalo září, cítila jsem ji jako...
S ekumenickou sítí Společný domov

S ekumenickou sítí Společný domov

Setkali jsme se s členy ekumenické sítě Společný domov 22. července 2023 jsme se setkali s členy ekumenické sítě Společný domov, z. s. Během setkání jsme sdíleli své projekty a chválili Boha. Pro některé z nás to bylo první osobní setkání. Jan Zámečník, evangelický...
Týden Laudato si‘ 2023

Týden Laudato si‘ 2023

Slavíme Týden Laudato si‘ 2023 Týdnem Laudato si‘ si římskokatolická společenství všude po světě připomínají letos již osmé výročí vydání encykliky Laudato si‘. Ústředním tématem letošních oslav je „Naděje pro Zemi, naděje pro lidstvo“. Hlavní náplní...
Slavíme Dobu stvoření

Slavíme Dobu stvoření

Slavíme Dobu stvoření 2022 V letošní Době stvoření se křesťané sjednocují kolem tématu „Naslouchejte hlasu stvoření“. Téma připomíná potřebu naslouchat hlasům každého z tvorů a vyzdvihuje potřebu naslouchat také těm, jejichž hlasy jsou přehlíženy či záměrně umlčovány....