Zveme k promítání filmu „The Letter“

o působení encykliky Laudato si‘

Encyklika Laudato si’ papeže Františka o klimatické změně a ekologii nabízí transformativní novou vizi ochrany přírody a životního prostředí. Film Okružní list představí způsoby, jimiž lidé po celém světě uvádějí Františkovu vizi integrální ekologie v život. Díky platformě YouTube je možné promítat film zdarma s českými titulky.

Ve filmu vystupují lidé, kteří v různých částech světa hájí vizi integrální ekologie mezními způsoby. Každá postava představuje jeden z hlasů, které nedocházejí ve světě dostatečného vyslyšení – hlas domorodých obyvatel odlehlých oblastí, hlas mladých, hlas chudých, hlas přírody. Film sleduje, jak tito lidé vstupují do dialogu jeden s druhým a s papežem Františkem. Během filmu lze sledovat, jak postavy nacházejí jednotu ve svých odlišných světonázorech a sílu v sdílených hodnotách.

Hlavní hvězdou filmu je papež František, který trávil čas s tvůrci filmu a dělil se s nimi o moudrost. Film představuje hlasy z periferií ekologické krize. Vystupuje v něm náctiletá aktivistka z Indie, domorodý vůdce z Amazonie, klimatický uprchlík ze Senegalu a vědci z Hawaje. Ridhima, náčelník Dada, Arouna a Robin a Greg jsou skuteční hrdinové skutečného života. Ve filmu se s vámi podělí o své příběhy a budete moci být svědky jejich osobních rozhovorů s papežem.

Premiéra filmu se konala 4. října 2022 v Synodním sále ve Vatikánu. 19. října 2022 v 18:30 bude promítán ve farním sále Římskokatolické farnosti svaté Terezie od Dítěte Ježíše. O svou zkušenost s encyklikou Laudato si‘ se s námi přijde podělit RNDr. David Pithart, CSc.

Více informací o filmu najdete v této prezentaci. Pokud budete mít chuť film promítnout u vás a chcete se propojit s dalšími, kteří jej v Česku promítají, napište na amen@zitlaudatosi.cz.