Setkali jsme se s členy ekumenické sítě Společný domov

22. července 2023 jsme se setkali s členy ekumenické sítě Společný domov, z. s. Během setkání jsme sdíleli své projekty a chválili Boha. Pro některé z nás to bylo první osobní setkání.

Jan Zámečník, evangelický teolog zapojený v síti Společný domov, představil práci eko-feministických teoložek obecně a zvlášť knihu “Super, Natural Christians: How We Should Love Nature” od Sallie McFague, již plánuje přeložit do češtiny, až se jejich organizaci pod vedením Radka Hýla podaří zajistit financování pro její vydání.

Světla Hanke Jarošová z Žít Laudato si’ Česká republika představila nově vydaný pracovní dokument pro nadcházející část Synody o synodalitě (nyní k dispozici i v češtině) a pozvala účastníky k společnému snění o církvi, jíž chceme být součástí v roce 2030, na základě jednoho z pracovní listů připravených pro říjnové zasedání Synody. Výsledky této naší rozpravy v Duchu svatém jsme vizualizovali v podobě barevného plakátu, na němž jsou ukázány nejvýznačnější aspekty církve, o níž sníme.

Veronika Osičková z Žít Laudato si’ na Slovácku byla naší hostitelkou, napekla pro nás, zkrášlila naše životy kyticemi polních květin a starala se o nás tak, že jsme se cítili dobře.

Roman Hošek, člen místního sboru Metodistické církve, hrál na kytaru k chválám.

Několik dalších členek Žít Laudato si‘ na Slovácku přispělo chutným pečivem, přátelskou pozorností a hlubokými vhledy do bolestné krásy bytí církví.

Bylo nám ctí a hlubokou radostí přivítat novou spolupracovnici na projektu Žít Laudato si’ Česká republika, Evu Šnevajsovou z Olomouce, která po dvou letech on-line modliteb s námi začala začátkem roku 2023 pořádat setkání v duchu Laudato si‘ ve své farnosti.

Toto jsou charakteristické rysy církve, jak o ní společně sníme: a) Mluvíme o nepříjemných věcech včetně klimatické změny, zneužívání, vykořisťování a války; b) Jsme nablízku našemu bolavému světu a všem jeho obyvatelům; c) Vytváříme prostor, v němž mohou dojít vyslyšení a najít rovnováhu rozmanité hlasy; d) Objímáme ty, kdo o to projeví zájem; e) Vytváříme prostory, v nichž může být vyjádřen a přijat nesouhlas; f) Zveme mladé lidi, aby byli našimi průvodci; g) Spolu se všemi tvory zdáváme díky.

Jsme přesvědčeni, že toto jsou zásadní aspekty církve, které mohou podpořit proměnu světa směrem k spravedlnosti pro všechny. Jsme vděční za to, že můžeme být součástí Laudato Si‘ Movement, jednoho z hnutí, jejichž činností taková církev vzniká.