Ecumenical Prayer Service for Turów and for Its Neighbours

The open pit coal mine in Turow violates several European directives, has been repeatedly targeted by activists, and the neighbouring regions of Saxony and Liberec have filed complaints against it. Yet, excavation is still going on, the houses in the city of Zittau keep losing stability, and the inhabitants of nearby areas in Poland, Germany, and the Czech Republic are being deprived of drinking water.

On Saturday 15 January 2022, Czech-led activists will be holding a protest march starting from the mine and going to the nearby town of Bogatynia. On the eve of the march, we will support their effort and the afflicted inhabitants of the area with an online ecumenical prayer service.

The service will be conducted in English to allow international participation. It will take place on Friday 14 January 2022 at 9:30 p.m. in the virtual meeting room Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet. No registration is required, you are welcome to come along and pray.

You are also welcome to contact us beforehand at amen@zitlaudatosi.cz and participate in the service preparation.

Looking forward!

Ekumenická bohoslužba pro Turów a jeho sousedy

Povrchový důl Turów porušuje několik evropských nařízení, stal se již vícekrát cílem aktivistů a sousední regiony Sasko a Liberec proti němu podaly stížnosti k Evropské komisi. Přesto těžba pokračuje, domům v přilehlých obcích je narušována statika a obyvatelé přilehlých oblastí v Polsku, Německu a České republice přicházejí o zdroje pitné vody.

V sobotu 15. ledna 2022 půjde od dolu protestní pochod do blízkého městečka Bogatynia. V předvečer pochodu podpoříme úsilí účastníků a zápas místních obyvatel online ekumenickou bohoslužbou.

Bohoslužbu budeme konat v anglickém jazyce, aby se mohli zúčastnit lidé z jiných zemí. Uskuteční se 14. ledna 2022 v 21:30 ve virtuální místnosti Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet. Není potřeba se registrovat, budeme rádi, když se připojíte a pomodlíte s námi.

Můžete nás také předem kontaktovat na amen@zitlaudatosi.cz a zapojit se do přípravy.

Těšíme se na vás!