Doprovázíme COP26

Ve dnech 31. října – 12. listopadu 2021 se v Glasgow koná konference COP26, setkání zástupců světových vlád, které již téměř třicet let hledají cesty k tomu, jak čelit klimatické krizi. Přípravy na konferenci jsou doprovázeny velkou pozorností náboženských subjektů a zejména v Británii intenzivním modlitebním úsilím.

Do tohoto mostu víry jsme vstoupili i my, když jsme tři večery po sobě děkovali za všechny, kdo se podílejí na úsilí o udržení možnosti důstojného života na Zemi, a prosili o to, aby státy zapojené do klimatické konference COP26 přijaly a dodržely nové závazky. Přitom jsme přednesli český překlad souboru modliteb, které jako přípravu křesťanského společenství na blížící se konferenci zapsal Rev. Jon Swales.

Texty modliteb jsou dostupné z 26 Prayers for the Climate and Ecological Emergency – At your service (arocha.org) a z Prayers for the Climate and Ecological Emergency (zitlaudatosi.cz), setkání proběhla ve virtuální místnosti Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet ve dnech 28.-30. 10.

Protože někteří z účastníků projevili přání znovu se setkat a o textech si popovídat, setkáme se ve čtvrtek 4. 11. ve 22h tamtéž k společné reflexi.