Slavíme Dobu stvoření 2021

Ve dnech 1. září – 4. října slaví křesťanské církve v ekumenickém společenství několik týdnů věnovaných oslavě Božího jednání ve stvoření. Připojujeme se v díkůvzdání.

V předvečer Dne modliteb za péči o stvoření, jímž Doba stvoření začíná, začínáme pravidelnou modlitbou Korunky Laudato si‘ ve 22h ve virtuální místnosti Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet. K modlitbě využívající texty chval zapsané svatým Františkem z Assisi se můžete připojit kdykoli soukromě a každé úterý večer online.

Ve středu 1. září se v kostele Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích uskuteční moderovaná eucharistická adorace se zpěvem. Budeme chválit Pána za pestrost stvoření a prosit, aby Země, Boží dům, byla obnovena a byla domovem pro všechny.

V pátek 10. září v 18h bude v kostele svatého Václava v Břeclavi slavena mše svatá    s poděkováním a prosbami za Zemi, společný domov pro všechny tvory.

V úterý 14. září v 17h se v kostele Českobratrské církve evangelické v Břeclavi bude konat ekumenická modlitba za Zemi následovaná přednáškou „František z Assisi jako inspirace pro vztah k přírodě“. Přednášet bude Mgr. Jan Zámečník, Ph.D., environmentální teolog, který vyučuje na katedře teologické etiky ETF UK a externě  na katedře environmentálních studií FSS MU.

V neděli 19. září se Doba stvoření a Boží dílo ve stvoření bude připomínat při mších svatých slavených v kostele svaté Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích.

V pátek 24. září podpoříme modlitebním setkáním v Praze úsilí studentského hnutí Fridays for Future Česká republika, které se připravuje na zápas o budoucnost.