Stáhněte své investice z firem, které se nezavázaly k ochraně životního prostředí, říká papež

VATIKÁN (Reuters) – V sobotu papež František vyzval všechny lidi, aby stáhli své investice z firem, které se nezavázaly k ochraně životního prostředí, a tím se připojil k hlasům volajícím po tom, aby ekonomický model, který vznikne z krize během pandemie COVID-19, byl udržitelný. Řekl to ve video poselství pro online událost nazvanou „Countdown Global Launch, A Call to Action on Climate Change“ (Celosvětové spuštění odpočtu, volání k jednání ohledně klimatické změny).

„Věda nám říká každý den přesněji, že musíme jednat rychle, … máme-li mít nějakou naději na to, že předejdeme radikální a katastrofické klimatické změně,“ řekl. Papež zmínil tři klíčové okruhy jednání: lepší vzdělávání ohledně životního prostředí, udržitelné zemědělství spolu s přístupem k čisté vodě a odklon od fosilních paliv.

„Jeden způsob, jak tuto změnu podporovat, je zaměřovat firmy k naléhavé potřebě zavázat se k integrální péči o náš společný domov tím, že vyloučíme investice do firem, které tyto parametry nesplňují … a budeme odměňovat ty, které to dělají,“ řekl. Řekl, že v důsledku pandemie COVID-19 se potřeba věnovat pozornost klimatické krizi a souvisejícím sociálním problémům stala ještě naléhavější.

„Současný ekonomický systém je neudržitelný. Stojíme před morálním imperativem … znovu promyslet mnoho věcí,“ řekl, přičemž výslovně uvedl výrobní prostředky, konzumerismus, plýtvání, lhostejnost k chudým a škodlivé zdroje energie.

Již v červnu vatikánský dokument naléhavě vyzýval katolíky, aby stáhli investice ze zbrojního průmyslu a z projektů těžby a spalování fosilních paliv a aby sledovali firmy například v těžebním odvětví, zda nepoškozují životní prostředí.

Zdroj: https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN26W034