Podpořili jsme principy spravedlivého uzdravení pro lidi nejvíce zasažené COVID-19 – #JustRecovery

 Koronavirová krize ohrožuje životy mnohých lidí, ochromuje ekonomiku, vzdaluje od sebe lidi a ovlivňuje společnou přítomnost i budoucnost nás všech způsoby, jež nedovedeme dohlédnout.

Rozhodnutí, která děláme dnes, budou utvářet naši společnost, hospodářství, zdraví a klima na mnoho desetiletí. Proto organizace podporující principy spravedlivého uzdravení (#JustRecovery) žádají otevřeným dopisem jednotnou globální odpověď na pandemii COVID-19, která by těm, kdo budou touto krizí nejvíce postiženi, umožnila přechod k lepší budoucnosti.

Principy  spravedlivého uzdravení, které mají být uplatňovány na všech úrovních, jsou:

  • Na první místo dávat zdraví lidí, bez výjimek.
  • Poskytovat hospodářskou pomoc přímo lidem.
  • Pomáhat dělníkům a společenstvím, ne korporátním manažerům.
  • Vytvářet odolnost pro budoucí krize.
  • Budovat solidaritu a společenství přes hranice států, nepodporovat autoritářské režimy.

Pokud podporujete principy spravedlivého uzdravení (#JustRecovery), můžete to vyjádřit podpisem zde: https://350.org/just-recovery/

Dále přinášíme překlad celého textu otevřeného dopisu, jenž tyto principy vyjadřuje.

 

Otevřený dopis

Pandemie COVID-19 vyžaduje od národních vlád a mezinárodního společenství rychlé jednání, které dosud nemělo obdoby. Rozhodnutí, která děláme dnes, budou utvářet naši společnost po léta, ne-li desetiletí.

Když ti, kdo rozhodují, podnikají kroky, které mají zajistit okamžitou úlevu a dlouhodobé uzdravení, je naprosto nezbytné, aby přitom uvážili propojené otázky majetkové nerovnosti, rasismu a úpadku přírodního prostředí, zejména klimatickou krizi, které tu byly dávno před COVID-19 a nyní hrozí jejich eskalace.

Je čas být rozhodní při zachraňování životů a odvážní při hledání cest ke skutečně zdravější a spravedlivější budoucnosti skrze spravedlivé uzdravení.

My, podepsané organizace, žádáme globální odpověď na COVID-19, která by přispěla k takovému spravedlivému uzdravení. Reakce na všech úrovních musí zachovávat těchto pět principů:

1.   Klást zdraví lidí na první místo, bez výjimek.

Vytvořit zdravotnické služby všude; zajistit přístup k nim pro všechny.

2.   Poskytovat hospodářskou pomoc přímo lidem.

Zaměřit se na lidi a na dělníky, zejména na ty, kteří jsou v existujících systémech znevýhodnění, na naše okamžité potřeby a dlouhodobé podmínky.

3.   Pomáhat dělníkům a společenstvím, ne korporátním manažerům.

Pomoc zaměřená na určitá průmyslová odvětví musí téct k společenstvím a k dělníkům, ne k akcionářům či ke korporátním manažerům, a nikdy korporacím, které se nezavázaly čelit klimatické krizi.

4.   Vytvářet odolnost pro budoucí krize.

Musíme vytvořit milióny slušných pracovních míst, která se stanou motorem spravedlivého uzdravení a přechodu na bezuhlíkovou budoucnost, již potřebujeme.

5.   Budovat solidaritu a společenství přes hranice států, nepodporovat autoritářské režimy.

Převádět technologii a finance do zemí a společenství s nižšími příjmy, což jim umožní reagovat na krizi s využitím těchto principů a sdílet řešení přes hranice států a společenství. Nezneužívat přítomnou krizi jako záminku k pošlapávání lidských práv, občanských svobod a demokracie.