Díkůvzdáním jsme doprovodili třetí zasedání Uhelné komise

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha.“ (1 Tim 2,1-3)

 

V pondělí 25. 11. 2019 potřetí zasedala Uhelná komise, poradní orgán vlády ČR, který vznikl v létě 2019, pravděpodobně v souvislosti se studentskými protesty. Komise má připravit pro vládu doporučení ohledně budoucího využití hnědého uhlí v ČR. Protože rozhodování o tom, jak rychle ČR provede odklon od fosilních paliv, považujeme za velmi významné, doprovodili jsme třetí zasedání Uhelné komise četbou Písma, díkůvzdáním, prosbami a zpěvem.

Podle zprávy Světové meteorologické organizace, která byla zveřejněna téhož dne, dosáhla koncentrace skleníkových plynů v ovzduší dalších rekordních hodnot a planeta Země se otepluje stále rychleji. Zároveň vydala Organizace spojených národů zprávu, podle níž vlády států zdaleka nedělají dost proto, aby se světové teploty udržely na nekatastrofické úrovni, a to, co světovou populaci v nejbližší době čeká jako „klimatická katastrofa“, se stále zhoršuje.

Odklon od fosilních paliv je významným krokem k ochranně zranitelných lidí v nejchudších částech světa. Na Uhelnou komisi, která připravuje podklady pro vládu ČR, apelují aktivisté a připomínají jí závazek naplňovat cíle Pařížské dohody. Iniciativa Žít Laudato si‘ Česká republika vložila průběh jednání Uhelné komise do rukou Otce spolu s díkůvzdáním za Ježíše, který nám ukazuje, že zničení a smrt hmotného světa, jak ho známe, neznamená konec života v Bohu. Při bohoslužbě s ekumenickou účastí jsme využili texty daného dne z Ekumenického lekcionáře. Vzhledem k závažnosti věci jsme v litaniích vzývali ty, kdo nás v lásce k Bohu a zápase o spravedlnost předešli. Skrze Ježíše Krista v Duchu svatém jsme přeložili Otci své díky a prosby a liturgii jsme zakončili modlitbou Otče náš.

Závazek stáhnout své peníze z podniků těžby a výroby fosilních paliv přijalo také již více než sto šedesát katolických institucí včetně biskupských konferencí a velkých německých katolických bank. V Rakousku, kde se ke katolictví hlásí polovina populace, uskutečnila biskupská konference odklon od fosilních paliv vzápětí po vatikánské konferenci o cílech udržitelného rozvoje OSN letos v březnu. Tyto cíle zahrnují rychlé jednání vzhledem ke klimatické změně, zejména rychlé ukončení spalování fosilních paliv. Katolické instituce, které odklon od fosilních paliv uskutečňují, navazují na výroky papeže Františka o využívání energie, zejména na jeho prohlášení, že „civilizace potřebuje využívat energii, ale využívání energii nesmí civilizaci zničit.“