Připravujeme se na biskupskou synodu o Amazonii

Amazonská domorodá společenství čelí ohrožení ze strany nadnárodních korporací a stávají se obětí industriálních zájmů. Protože osud amazonského pralesa je úzce svázán s osudem planety jako celku, týká se to, zda domorodá amazonská společenství obhájí svůj nárok na oblasti, které chtějí jiní otevřít pro těžbu, také každého člověka na Zemi. Pokud bude zničeno a vytěženo přírodní bohatství, které se místní obyvatelé snaží uchránit pro své potomky, bude tím ztracen i poslední zdroj přírodní rozmanitosti a poslední souvislý pás lesa, který chrání planetu před přehřátím. Lidé, kteří v lesích kolem řeky žijí, jsou za současné vlády fyzicky napadáni a násilně přesidlováni, aby se uvolnil prostor pro průmyslovou těžbu.

I proto svolal papež František na říjen 2019 celosvětovou biskupskou synodu věnovanou Amazonii, aby se tak katolická církev stala hlasem hájícím práva amazonských chudých, a církev se na ni nyní na nejrůznějších úrovních připravuje. Do příprav se zapojilo i místní společenství Žít Laudato si‘ v Praze Kobylisích.

Při pravidelném setkání v předvelikonočním týdnu jsme sdíleli informace o osudu lidí žijících v Amazonii a o průběhu příprav na biskupskou synodu a propojili jsme svou farnost a zemi s tímto celosvětovým úsilím modlitbou. Vedle Nicejsko-cařihradského vyznání víry jsme využili modlitby z encykliky Laudato si‘a také modlitbu, kterou zapsala sestra Teresita Weind z kongregace Sester Notre Dame de Namur, k níž patřila i sestra Dorothy Stang zvaná „Mučednice Amazonie“. Ta byla v roce 2005 zavražděna proto, že hájila lidská a pozemková práva domorodých obyvatel Amazonie proti těžebním společnostem a velkostatkářům. Ve společenství s ní, s církví bojující a vítěznou a také s domorodými společenstvími Amazonie jsme prosili o uzdravení a Boží pokoj pro církev a svět.