Slova této modlitby bývají mylně připisována Óscaru Romerovi. Ve skutečnosti ji složil zesnulý biskup Ken Untener z Saginaw pro homilii, již kardinál John Dearden přednesl v listopadu 1979 při oslavě zesnulých kněží. Papež František použil tuto „nádhernou“ modlitbu v prosinci 2015 ve svém Vánočním projevu k Římské kurii.

 

Jsme proroky budoucnosti, která není naše

Někdy pomůže trochu poodstoupit a podívat se na věci z větší vzdálenosti.

Boží království si nejen nemůžeme vymoci vlastním úsilím, ale nedokážeme ho ani dohlédnout.

Během svého života uskutečníme jen maličký zlomek nádherného podniku, jimž je Boží dílo. Nic, co děláme, není dokonalé, což je způsob jak říct, že Boží království vždy leží mimo náš dosah.

Žádné prohlášení neříká vše, co mohlo být řečeno.

Žádná modlitba nevyjadřuje plně naši víru.

Žádná zpověď nepřináší dokonalost.

Žádná pastorační návštěva nepřináší uzdravení.

Žádný program nenaplňuje poslání církve.

Žádný soubor cílů a záměrů nezahrnuje všechno.

A právě o tom jsme.

Sázíme semena, která někdy vzrostou.

Zaléváme již zasazená semena a víme, že v sobě nesou příslib pro budoucnost.

Klademe základy, které bude potřeba dál rozvíjet.

Poskytujeme kvas, který činí mnohem víc, než my sami jsme schopni.

Nemůžeme udělat všechno a v tom, že si to uvědomíme, nalézáme osvobození.

Dává nám to schopnost udělat něco a udělat to velmi dobře.

Je to sice neúplné, ale je to začátek, krok na cestě, příležitost, aby vstoupila Pánova milost a udělala zbytek.

Třeba nikdy neuvidíme konečné výsledky, ale to je právě rozdíl mezi stavitelem a dělníkem.

Jsme dělníci, ne stavitelé, služebníci, ne spasitelé.

Jsme proroky budoucnosti, která není naše.

Zdroj: http://www.romerotrust.org.uk/romero-prayer