Klimatická změna povede k nárůstu lidské agresivity
Studenti vyjadřují obavu o svou budoucnost, Kassel, 1. února 2019
Globální oteplování bude pravděpodobně doprovázeno nárůstem lidské vznětlivosti. Klimatická změna spolu s přírodními katastrofami způsobí nedostatek potravy a vody, o něž budou lidé bojovat. Tytéž přírodní katastrofy povedou k tomu, že příští generace budou dospívat v nedostatku a nejistotě a budou se snáze dopouštět násilí.

Klimatické podmínky se rychle mění

Podle autorů studie nazvané „Klimatická změna a psychologie: Účinky rychlého globálního oteplování na násilí a agresivitu“, která vyšla 31. ledna 2019 v časopise Current Climate Change Reports, povede klimatická změna k nárůstu lidské agresivity a počtu válečných konfliktů. Autoři využívají dlouhou řadu studií, které se již vztahům mezi klimatickou změnou a konfliktem věnovaly, a očekávají nárůst občanských nepokojů a válečných konfliktů. Některé pravděpodobně rozdmýchají klimatičtí uprchlíci, neboli ekologičtí migranti, tj. lidé, kteří byli klimatickou změnou donuceni opustit své domovy. Trvalý nárůst světových teplot by také mohl vytvářet příznivější podmínky pro globální terorismus.

„Je to globální problém s velmi vážnými důsledky a musíme již nyní plánovat způsoby, jak negativní důsledky omezit,“ řekl Craig Anderson, psycholog z Iowa State University v USA. „Při nedostatečných zásobách potravy a ekonomické nerovnosti je obtížné vychovávat zdravé a produktivní občany, což je jeden ze způsobů jak dlouhodobě omezit násilí. Je také potřeba počítat v rozpočtu s pomocí pro eko-migranty při stěhování do nových zemí.“

Jiné výzkumné týmy prokázaly souvislost rostoucích městských teplot s nárůstem mezilidských konfliktů a také s rostoucím počtem sebevražd. Některé týmy poukazují na souvislosti mezi suchem, konflikty a přílivem klimatických uprchlíků. Jiné skupiny opakovaně poukazovaly na to, že počet lidí, kteří jsou vyháněni ze svých domovů suchem, záplavami a ničivými hurikány během jedné generace dramaticky vzroste.

Je přímý vztah mezi teplotou a zločinností

Profesor Anderson a jeho spoluautor přezkoumali literaturu o teplotě a násilí a našli přímou souvislost mezi rostoucí teplotou a rostoucím nepřátelstvím. Jeden experiment zjistil, že policisté, kteří se setkali s podezřelým z loupeže, při vyšší teplotě spíše vytáhli pistoli a spustili palbu. Jiná studie porovnala teploty s úrovní násilí v šedesáti různých zemích a zjistila, že za každý jeden stupeň nárůstu teploty v důsledku klimatické změny by počet zabití mohl vzrůst o 6%. Porovnání zpráv o kriminalitě a o počasí z 59 let potvrdilo, že zločinnost v teplejších letech stoupla v padesáti třech případech z těch padesáti pěti, pro něž byla sezóní data k dispozici. Zjistili také, že potravinová nejistota a špatná výživa před porodem a po něm souvisí s násilným a agresivním chováním v pozdějších letech. A povšimli si nebezpečí střetů, když jsou migranti hnáni přes hranice a lidé na útěku jsou napadáni místními obyvateli.

Změny nejhůře dopadají na ty nejchudší

„Náznak toho, jak může vypadat budoucnost při rychle postupující klimatické změně, nám může poskytnout Sýrie,“ píší autoři citované studie. „Počasí je čím dál drsnější a země upadají do ekonomické a občanské krize.“ A ti, kdo jsou již nyní znevýhodněni, zakusí podle nich disproporční množství škodlivých důsledků prudké klimatické změny, které pravděpodobně „vytvoří živnou půdu pro novou teroristickou (či gangovou) činnost, celosvětově omezenou dostupnost zdrojů a zapojení rozvinutých zemí do válek malého rozsahu, které budou vypukat všude po světě.“ Rozvinuté země ale podle nich mohou této situaci předcházet. To by vyžadovalo především zásadní změny v reakci na uprchlickou krizi. „Musí se změnit představa, kterou obyvatelé bohatších zemí mají o uprchlících,“ říká profesor Anderson, „od názoru, že představují hrozbu, k přístupu, který zdůrazňuje humanitární hodnoty a přínos, který uprchlíci představují pro společenství, které je uvítá.“

 

Zdroj: https://climatenewsnetwork.net/climate-change-stokes-mayhem-in-several-ways