Potravinová budoucnost je vážně ohrožena mizením druhů
Mezi kriticky ohrožené druhy patří i obyčejné včely.
Závislost na několika málo druzích plodin je právě tak nebezpečná jako proměňující se škůdci, zhoršující se sucha a další důsledky prohlubující se klimatické krize, říkají odborníci z Organizace pro výživu a zemědělství OSN. Podle zprávy vydané 22. 2. 2019 je potravinová budoucnost lidstva vážně ohrožena rychlým úbytkem živočišných a rostlinných druhů, zatímco lidská populace roste.

Nedostatek rozmanitosti představuje ohrožení

Podle zprávy FAO, která jako první hodnotí biodiverzitu v potravních systémech, lidé využívají méně druhů k získávání potravy, takže jsou výrobní systémy náchylnější k šokům, jako jsou škůdci, choroby, sucha a další extrémní počasí způsobené klimatickou změnou. Ačkoli lze jako potravu využívat asi 6 000 rostlinných druhů, obvykle se jí méně než 200 druhů a pouhých 9 tvoří většinu celkové světové sklizně. Ředitel FAO Jose Graziano da Silva řekl v tiskovém prohlášení: „Ztráta biodiverzity v oblasti potravy a zemědělství vážně podrývá naši schopnost nasytit a vyživovat stále rostoucí světovou populaci. Je potřeba využívat biodiverzitu udržitelným způsobem, abychom mohli lépe odpovídat na rostoucí klimatické výzvy a vyrábět potravu způsobem, který nepoškozuje naše životní prostředí.“

Hledat způsoby, jak rozmanitost obnovit

Zpráva FAO analyzuje data z 91 zemí a říká, že „roste počet dokladů“, že světová biodiverzita je „vážně ohrožena“ znečištěním, špatným půdním a vodním hospodářstvím, přílišným hospodářským využíváním a klimatickou změnou. Světová produkce potravy se podle ní musí stát rozmanitější a využívat druhy, které nejsou běžně konzumovány, ale mohly by být lépe vybaveny k tomu, aby čelily měnícím se klimatickým podmínkám a nemocem. „Postupující ztráta biodiverzity v oblasti potravy a zemědělství představuje hrozbu pro lidské potravinové a výživové bezpečí,“ řekl Graziano da Silva. Diverzifikace by také mohla pomoci v světovém boji proti podvýživě tím, že by přispěla k rozšíření málo známých, ale vysoce hodnotných potravin, jako je fonio, drobná obilovina dobře uzpůsobená k pěstování v horkém podnebí s nepředvídatelným počasím.

Posilnit postavení drobných zemědělců

Podle OSN je potřeba, aby se do roku 2030 zdvojnásobily výnosy a příjmy malých zemědělců, má-li se předejít hladomoru a zajistit, že potrava bude dostupná všem lidem. Zpráva žádá vlády, aby podporovaly udržitelné způsoby zacházení s půdou a věnovaly pozornost hlavním příčinám ztráty biodiverzity. Vyzdvihuje také úlohu spotřebitelů, kteří mohou volit místní, udržitelně vypěstované potraviny, nakupovat na farmářských trzích a bojkotovat potraviny, které udržitelným způsobem nevznikají.

 

Zdroj: http://www.fao.org/news/story/en/item/1180463/icode/