Výstavba plynovodu na území lidu Unist’ot’en porušuje platná povolení, právo kmenové i státní právo kanadské
Skupina domu Unist’ot’en z klanu Gilseyhu žádá, aby společnost Coastal GasLink Ltd. ihned zastavila výstavbu plynovodu na jejich území, protože jí jsou porušována platná povolení, právo lidu Wet’suwet’en i státní právo kanadské. 

Kanadská královská jízdní policie a Conservation Officers’ Service (veřejná bezpečnostní služba zaměřená na uplatňování práva v souvislosti s přírodními zdroji a na prevenci a řešení konfliktů mezi lidmi a přírodou) odmítli zasáhnout, když buldozery společnosti Coastal GasLink (CGL) ničily lovecké stezky používané v současnosti lidem Wet’suwet’en, čímž byl nestoudně porušen oddíl 46 Zákona o volné přírodě (Wildlife Act). Conservation Officers’ Service řekli zástupcům lidu Unist’ot’en minulý víkend, že řešit tento pokračující zločin není pro jejich úřad prioritní. Dodavatelé CGL zcela zničili část lovecké stezky u Camp 9A a mnoho pastí je nezvěstných.

Podle platných povolení měla společnost CGL nejprve provést místně specifický archeologický průzkum a až poté mýtící práce v oblasti teritoria Unist’ot’en známé jako Camp 9A. Ve své žádosti o vystavení soudního příkazu CGL připustili, že archeologický výzkum proveden nebyl, a Úřad skupiny domu Wet’suwet’en a Unist’ot’en neobdržel žádné důkazy, že by průzkum byl proveden. Vzhledem k tomu, že skupina domu Unist’ot’en své teritorium od nepaměti hojně využívala, je naléhavě potřeba, aby místa, na nichž mají být prováděny stavební práce, byla nejprve řádně prozkoumána, aby se předešlo zničení historických tábořišť, artefaktů a pohřebišť. Regionální kanadské úřady nepodnikly nic významného, aby žádosti lidu Wet’suwet’en a Unist’ot’en vyhověly a vyšetřily, zda k porušování platných zákonů a povolení dochází.

Podle platného práva je společnost CGL povinna uvědomit všechny držitele práv v oblasti, jíž se výstavba plynovodu dotýká, plných šest měsíců před tím, než by zahájila jakoukoli stavební činnost, jíž by mohla být jejich práva narušena. Náčelník Knedebeas je držitelem loveckého práva pro teritorium lidu Unist’ot’en a byl vyrozuměn společností CGL, že mýcení a výstavba na území Camp 9A nezačne dříve než v roce 2020.

V lednu 2019 uzavřeli náčelníci Unist’ot’en pod nátlakem dohodu s Kanadskou královskou jízdní policií, že se podvolí dočasnému soudnímu příkazu, který společnost CGL získala. Podle této dohody „Kanadská královská jízdní policie nebude bránit našim členům v přístupu na teritorium pro účely lovu a/nebo dalších tradičních praktik.“ Kanadská královská jízdní policie tuto dohodu porušila a vyhrožovala zatčením Wet’suwet’en lovcům, kteří se pokoušeli dostat ke svým loveckým stezkám, a varovala pacienty místního uzdravovacího střediska, že by mohli být zatčeni za to, že se účastní obřadu. Kanadská královská jízdní policie doprovázela dělníky CGL do aktivních pracovních zón a přitom odmítala umožnit členům Unist’ot’en přístup k slavení obřadu a dozírat na bezpečí účastníků, kteří byli mimo aktivní pracovní zónu. Pracovníci CGL vznášeli obvinění z porušení dohody a nutili klienty uzdravovacího střediska sbírat ze silnice drobné větve a smetí, které jim při výkonu jejich činnosti nepřekáželo. Klienti uzdravovacího střediska hovořili o tom, že se cítili ohroženi ustavičnou přítomností Kanadské královské jízdní policie před střediskem a neopodstatněným konfrontačním jednáním pracovníků CGL.

Citujeme Fredu Huson, mluvčí skupiny domu Unist’ot’en:

„Ctili jsme všechny body soudního nařízení, i když nám nebylo dáno dost času, abychom se mohli při soudním stání řádně bránit. Ctili jsme všechny body dohod, které jsme uzavřeli s jízdní policií od té doby, co bylo nařízení vyneseno.

Jsme svědky toho, jak policie porušuje všechny dohody, které udělali s našimi náčelníky, a sledujeme, jak aktivně chrání CGL a jejich dodavatele, když porušují Zákon o volné přírodě a podmínky svých povolení, a jak agentury odpovědné za uplatňování těchto podmínek nic nedělají. Otevřeli jsme brány, protože jsme se domnívali, že v právním státě se všem dostane stejného zacházení. Vidíme, že Kanadská královská jízdní policie, agentury na ochranu přírody a vláda tvořená koalicí Demokratů a Zelených nehodlají vynucovat nic z kanadských zákonů, co by způsobilo  nepříjemnosti této bohaté a mocné korporaci.

Coastal GasLink porušuje své vlastní kanadské zákony, zatímco my dodržujeme zákony Wet’suwet’en a odpovědnost k zemi.“

 

Zdroj: http://unistoten.camp/unistoten-demands-stop-work-order-for-coastal-gaslink-pipeline/