Brazilská domorodá hnutí se připravují k obraně
Brazilská sociální hnutí se připravují na porušování lidských práv a útok na ochranu životního prostředí. Prezident Bolsonaro od své inaugurace spustil frontální útok na lidská práva, který je předzvěstí protivenství, jimž budou muset v nadcházejících letech čelit menšinové skupiny v Brazílii a jejich obhájci.
Bolsonarova vláda se chystá zaútočit proti socio-evironmentální ochraně

Prezident Bolsonaro zahájil svoje funkční období tím, že vydal nařízení, jímž zbavil domorodou agenturu FUNAI práva vyhlašovat domorodá teritoria a přenesl ho na Ministerstvo zemědělství. Tím s konečnou platností ochromil ochranné vymezování domorodé půdy a zahájil proces, jímž zemědělský a těžební průmysl získá přístup k domorodým teritoriím. Nařízení také umožní Bolsonarově vládě zastrašovat brazilské a mezinárodní organizace, které se snaží hájit v Brazílii lidská práva a chránit životní prostředí, protože tvrdí, že za manipulování a vykořisťování domorodých národů nesou odpovědnost nevládní organizace. To je výstrahou pro brazilská sociální hnutí a hrozbou pro nenahraditelné ekosystémy, které se snaží chránit. Zvlášť to platí pro amazonský deštný prales, kde Bolsonarova vláda hodlá rozpoutat útok proti socio-environmentální ochraně, k jakému v Brazílii od obnovení demokracie nedošlo – s hrozivými důsledky pro budoucnost tohoto kriticky důležitého regionu a globální klimatickou stabilitu.

Zemědělský a těžební průmysl dostane přístup k chráněným oblastem

Od svého zvolení v říjnu 2018 se Bolsonaro veřejně vyjadřuje v tom smyslu, že domorodí lidé jsou „zvířata v zoo“ a měli by usilovat, aby se stali „lidmi, jako jsme my,“ tím, že opustí svá území a způsob života. Tím připravuje půdu pro svůj záměr, jímž je proměnit chráněná domorodá území ve zboží, které bude moci být zužitkováno na volném trhu. Tvrdí, že domorodá území představují překážku pro rozvoj Brazílie. O domorodém území Raposa Serra do Sol ve státě Roraima, které je bohaté na nerostné zdroje, řekl: „Je to nejbohatší území na světě. Je potřeba ho racionálně využít. A to spolu s indiány, dát jim podíl na zisku, integrovat indiána do společnosti.“ Taková prohlášení naznačují, že zemědělský a těžební průmysl dostanou za Bolsonarovy vlády nebývalý přístup k dosud chráněným oblastem.

Osudy ochránců brazilských pralesů jsou úzce svázány s osudy našimi

Brazilská sociální hnutí se připravují na nejhorší. Nejvýznamnější domorodá politička Sônia Guajajara požádala v Bruselu Evropskou unii o bojkot brazilského zboží v souvislosti s tím, co nazvala „sociální vyhubením“ a environmentální katastrofou, a i jinými způsoby hledají brazilská sociálně-environmentální hnutí mezinárodní podporu. Ochrana domorodých práv a ochrana amazonského pralesa totiž nejsou jen místní záležitostí, protože osudy ochránců brazilských pralesů jsou velmi úzce svázány s našimi vlastními osudy. „V takových dobách krize se musíme pevně semknout, abychom odrazili ničivý útok vlády a průmyslu. Když vstupujeme do nejistého nového roku, musíme si povšimnout tohoto: naše společná budoucnost závisí na sjednocené a úspěšné rezistenci,“ uzavírá Christian Poirier z Amazon Watch.

 

Zdroj: https://amwt.ch/4380