Slavíme Týden Laudato si‘ 2021

Ve dnech 17.-24. května, v době vrcholící přípravy na slavnost Seslání Ducha svatého, slaví světová církev Týden Laudato si‘ 2021, který připomíná šesté výročí vydání encykliky Laudato si‘ a uzavírá Rok Laudato si‘ vyhlášený v roce 2020 papežem Františkem. Jeho smyslem je vytvářet příležitosti k tomu, aby se sociální, environmentální a ekumenické důrazy encykliky rozeznívaly v místních církvích. Dikasterium pro podporu integrálního lidského rozvoje vydalo k této příležitosti Společnou modlitbu, jejíž český překlad přinášíme:

Celosvětový program oslav lze prohlížet na Events – Laudato Si Week, všechny události budou živě přenášeny na webu Laudato Si’ Week (laudatosiweek.org)

Jako součást světových oslav dne 22. května 2021 v 17h srdečně zveme k online přednášce environmentálního teologa Jana Zámečníka, při níž představí odkaz lékaře, teologa a hudebníka Alberta Schweitzera (1875-1965) a zdůrazní podněty, které mohou být inspirativní pro nás v naší dnešní situaci. Podrobnosti na Co se můžeme naučit od Alberta Schweitzera | zitlaudatosi.cz  

Podněty pro jednotlivé dny Týdne Laudato si‘ připravuje tým webu Týden Laudato si :: Ekologická konverze (ekologickakonverze.cz)