Více o organizaci Mary’s Meals se můžete dozvědět na jejich webových stránkách a na stránkách jejich Batůžkového projektu. Jejich činnost je představena v tomto dopisu:

Milí přátelé z environmentální inciativy Žít Laudato si‘!

Děkujeme, že hnutí Mary’s Meals dostalo krásnou možnost skrze Vaše webové stránky představit naše aktivity. Jsme mezinárodní charitativní organizace poskytující dětem v nejchudších zemích světa jedno jídlo denně ve škole. Pomáháme, protože místní podmínky jsou natolik nepříznivé, že neumožňují dětem získávat vzdělání. Důvodů je vícero.

V zemích, kde Mary’s Meals působí, jsou hlavní příčinou hladu a chudoby náročné klimatické podmínky a také často nepokoje a občanské války. Neúroda je v posledních letech čím dál více spojena s příčinami klimatické změny. Ať už je to delší období sucha, nebo naopak prudké přívalové deště, které se do vyschlé země nevsáknou, ale způsobí povodně (jako třeba v Malawi na začátku roku 2019). Projevy klimatické změny, které my zde vnímáme jako mírnější zimu a méně sněhu, nebo třeba sušší léto, tak mají mnohem drtivější dopad v těchto subtropických zemích. Svým chováním a ovlivňováním klimatu nepřímo ovlivňujeme životy těchto lidí.

Skrze pomoc Mary’s Meals a skrze vzdělání pomáháme především v chudých zemích z dlouhodobého ekonomicko-hospodářského hlediska. Vzdělanější lidé mají však i lepší možnosti zapojovat do řešení vnitřních konfliktů a přispívat tak k zlepšování bezpečnosti, která je v některých zemích také problémem. Ekologické otázky, bezpečnost nebo třeba i zdravotní podmínky úzce souvisí se vzděláním. Nelze vyřešit nejpalčivější otázky, kterými se v současnosti společnost zabývá, aniž bychom kladli důraz na vzdělání. Vzdělání je ale podmíněno přístupem k zdrojům potravy. Člověk musí mít uspokojeny nejzákladnější potřeby, aby byl schopen vnímat okolní svět v určitém kontextu, jako třeba celková stabilita regionu, bezpečnost nebo ekologie. Těžko se vysvětluje hladovému člověku, co bude za 5, 10 let nebo i víc, když neví, co bude jíst zítra.

Na světě hladoví 130 000 000 dětí ať už ve škole nebo úplně mimo ni. Navzdory tomu, podle zdrojů Agentury pro zemědělství a výživu – FAO při OSN, se vyhodí 1/3  z celkové produkce jídla, aniž by se jakýmkoliv způsobem spotřebovala. Tato 1/3 by nasytila všechny hladovějící, jak děti, tak i dospělé. Denně přitom zemře 18 000 dětí hlady a nemoci s tím související.

Myšlenka Mary’s Meals je jednoduchá – zajistit dětem v místě jejich vzdělávání jedno hodnotné jídlo denně. Přivádí hladovějící děti do školních tříd, kde získají alespoň základní vzdělání, které jim dávají naději vymanit se v budoucnu z chudoby. Ve školách zapojených do programu Mary’s Meals je zřetelný nárůst v zápise, docházce i prospěchu dětí.

Naším posláním je umožnit lidem, aby nabídli peníze, věci, dovednosti, čas nebo modlitbu a poskytli tu nejefektivnější pomoc těm, kteří trpí důsledky extrémní chudoby v nejubožejších zemích světa. Náklady na jedno dítě na jeden školní rok představují 459 Kč. Takhle nízká částka je možná jenom díky zapojení velkého množství dobrovolníků v dárcovských a programových zemích.

Každý má příležitost se zamyslet, jak konkrétně může pomoci. Podle křesťanského kalendáře začíná 17.2. 2021 půst, který končí Velkým pátkem 2.4.2021. V rámci tohoto období můžeme přehodnotit zbytnost a nezbytnost věcí, jídla, masa, různých pamlsků a alkoholu, nakolik je doopravdy potřebujeme k životu. Pokud se dokážeme něčeho zříct, můžeme ušetřené peníze věnovat dětem zahrnutých v programech Mary’s Meals.

Komu není blízký křesťanský pohled, může uvedené období pojmout jako jarní očistu. V návaznosti na tuto postní výzvu jste zváni k běžecké aktivitě Mary’s Meals „Rozběhej 2 Komenský podruhé“, která bude probíhat po celý květen. Pro více informací navštivte www.marysmeals.cz. nebo náš facebook.

Pokud Vás dílo Mary’s Meals zaujalo, můžete přispět na č. ú. 44 102 77 / 0100.

Vytvořeno v součinnosti s

Děkujeme!