Veřejné čtení modliteb za klima

20. června 2021, 15h, Čítárna v Královské oboře

50.1076306N, 14.4175064E

Rev’d Jon Swales je britský pastor a biblista, který vášnivě touží po tom, aby církev plněji uskutečňovala své povolání vycházet k těm, kdo jsou ve světě nejzranitelnější. Ve spolupráci s A Rocha International vydal v dubnu 2021 soubor „26 modliteb za klima a stav ekologické nouze„, které nabízí jako nástroj pro ty, kdo chtějí předstoupit před Boha Stvořitele s jedním z nejnaléhavějších problémů, jimž jeho stvoření v současné době čelí.

Pořídili jsme český překlad souboru a v neděli 20. června ve tři hodiny odpoledne se setkáme v Čítárně v pražské Královské oboře (https://mapy.cz/s/josajejako), abychom jej společně přednesli před Hospodina – za české klimatické hnutí, za církve v českém jazykovém prostoru a za všechny, kdo uprostřed postupujícího stavu klimatické a ekologické nouze hledají cesty ke Stvořiteli.

Čtení se uskutečňuje v rámci Týden pro klima – 14. – 20. června 2021 (tydenproklima.cz).