Ve dnech 22.-24. května 2020 se ve vzdělávacím, konferenčním a poutním domě Klášter Hejnice – Mezinárodní centrum duchovní obnovy v uskuteční setkání lidí, kteří touží odpovídat ve svých každodenních životech na výzvy encykliky Laudato si‘.

Společně budeme slavit mši svatou, sdílet své úhly pohledu a zkušenosti v kruzích, vyslechneme přednášky a podělíme se o užitečné dovednosti při seminářích, příležitost bude k tichému uctívání svátostného Ježíše i k družnému hovoru.

Předpokládaná cena na účastníka je 2200 Kč včetně ubytování na dvě noci a plné penze. Pokud byste měli chuť k setkání aktivně přispět, představit dalším lidem svou činnost a podělit se o své zkušenosti a touhy, napište na svetla@zitlaudatosi.cz.

Pátek 22. května

registrace účastníků

večerní chvály

večeře

úvodní kruh

kompletář

Sobota 23. května

ranní chvály, snídaně, ranní kruh

seminář „Jak mluvit s lidmi o klimatické změně“ – vede Marek Drápal

seminář „Integrální ekologie v době klimatické změny“ – vede Světla Hanke Jarošová

polední modlitba, oběd

růženec s vycházkou do Bílého potoka 116

seminář „Hledání cest k trvalé udržitelnosti“ – vedou Bára a Petr Hrůšovi

večerní chvály, večerní kruh, večeře

příležitost k neformálním rozhovorům, možnost tiché adorace

kompletář

Neděle 24. května

ranní chvály

snídaně

mše svatá

sdílení zkušeností místních společenství

polední modlitba

oběd

růženec

závěrečný kruh