Zatímco slavení doby adventní, doby vánoční, doby postní a doby velikonoční se v církvi ustálilo již ve středověku, „doba stvoření“ se v křesťanských církvích slaví od roku 2000. Je to několik týdnů od Dne modliteb za péči o stvoření 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října, kdy mohou křesťané věnovat zvláštní pozornost vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem. Během těchto několika týdnů se křesťané nejrůznějších tradic shromažďují k modlitbě za stvoření a společně jednají v jeho prospěch. Desetitisíce křesťanů na šesti světadílech slaví tuto dobu při rozmanitých událostech pořádaných dobrovolníky, od modlitebních setkání po společný úklid zeleně.

Různé formy modlitebních či meditačních setkání, besed a společného jednání mohou pořádat nejrůznější subjekty, formální i neformální skupiny. V Žít Laudato si‘ Česká republika považujeme za zvlášť důležité, aby se Doba stvoření liturgicky slavila ve farnostech a farních společenstvích, aby tak docházelo k propojení slavení mše svaté s tématy ohrožení stvořeného světa a jeho obyvatel. Vhodnou formou oslavy může být mše svatá slavená venku, společná pouť a rozmanité programy, které otevřou srdce přítomných k ponížení stvořeného světa a mnoha z jeho obyvatel.

Celosvětovým tématem oslav roku 2020 je „Milostivé léto pro Zemi“ se zaměřením na obnovu a uzdravení z hříchů nespravedlnosti a zpustošení.

Zdařilá oslava doby stvoření by měla nabídnout něco zajímavého pro každého. Ti nejmenší budou nadšeni, když polepíte krabičky, nastříháte kartičky a umožníte jim nacvičovat třídění odpadů. Starší děti mohou zaujmout některé aktivity, které ukazují, jak to, co bychom na první pohled považovali za odpad, může začít žít novým životem (upcycling), např. z knihy 23 způsobů jak se stát ekohrdinou od I. Thomasové. Pro ještě starší je možné připravit základní instruktáž o tom, jak tvorbě odpadů předcházet

 

1. září 2019 se uskutečnila oslava Dne modliteb za péči o stvoření v Praze Kobylisích s tímto programem: